Korjaus- ja kunnossapitolomake

Tällä lomakkeella ilmoitetaan huoneistossa tehtävistä muutos- ja kunnossapitotöistä.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutostyöilmoituksella etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Ilmoituksen tulee sisältää sellaiset tiedot, että yhtiö voi sen perusteella arvioida, aiheuttaako työ mahdollisesti haittaa tai vahinkoa ja noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa. Yhtiöllä on oikeus asettaa työlle ehtoja tai jopa kieltää työ kokonaan, mikäli siitä aiheutuva haitta osoittautuu kohtuuttomaksi.

Yhtiöllä on oikeus valvoa työtä ja velvollisuus huolehtia siitä, että valvonta on myös muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Jos osakkaan teettämä kunnossapito- tai muutostyö vaatii viranomaislupaa, valtuuttaa yhtiö osakkeenomistajan hakemaan lupaa tai hakee luvan itse. Tällaisessa tilanteessa yhtiöllä on myös oikeus valvoa työtä. Osakkeenomistaja vastaa huoneistoremontin valvontakustannuksista sekä hankkeen mahdollisesti edellyttämän viranomaisluvan kustannuksista. Osakkeenomistaja on vastuussa vastoin hyvää rakennustapaa toteutetun kunnossapito- ja muutostyön aiheuttamasta vahingosta yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle.

Ilmoituksen liitteeksi toimitettavat suunnitelmat pyydetään toimittamaan Porin ammatti-isännöitsijöille postitse.

HUOM! Työn saa aloittaa yhtiön myöntämän luvan saamisen jälkeen.

Huomaathan, että lomakelähetys on onnistunut vasta, kun painat Lähetä-nappia ja saat lomakenäkymään kiitos-viestin ja ilmoituksen, että olemme vastaanottaneet lomakelähetyksesi.

Korjaus- ja kunnossapitolomake

Huoneistossa tehtävät muutos- tai korjaustyöt

Olen tutustunut asunto-osakeyhtiölakiin ja sitoudun suorittamaan taloyhtiölle/ isännöitsijälle työstä aiheutuneet kulut ko. asuntoyhtiölain sekä taloyhtiön hallituksen päätösten mukaisesti.

Tarvitsetko apua lomakkeen täyttämiseen? Soita
02 634 0550